• CHỨNG NHẬN IKEA CỦA CÔNG TY WEBBING GREEN VINA

  CHỨNG NHẬN IKEA CỦA CÔNG TY WEBBING GREEN VINA IWAY là một bộ quy tắc ứng xử của IKEA, được đưa ra lần đầu tiên vào năm 2000. Bộ quy tắc này nêu rõ những yêu cầu tối thiểu của IKEA về Môi trường, Trách nhiệm xã hội và Điều kiện làm việc (bao gồm cả Lao động Trẻ em) đặt ra cho các nhà cung cấp Sản phẩm, Nguyên liêu và Dịch vụ.

  CHỨNG NHẬN IKEA CỦA CÔNG TY WEBBING GREEN VINA

  TIÊU CHUẨN IWAY

  IWAY là một bộ quy tắc ứng xử của IKEA, được đưa ra lần đầu tiên vào năm 2000. Bộ quy tắc này nêu rõ những yêu cầu tối thiểu của IKEA về Môi trường, Trách nhiệm xã hội và Điều kiện làm việc (bao gồm cả Lao động Trẻ em) đặt ra cho các nhà cung cấp Sản phẩm, Nguyên liêu và Dịch vụ.
  IWAY dựa trên tám quy ước cơ bản được định nghĩa trong Quy tắc cơ bản về các Quyền tại nơi làm việc, bản Tuyên bố của ILO tháng 6 năm 1998, bản Tuyên bố Rio về Phát triển Bền vững năm 1992, Hội thảo UN Johannesburg về Phát triển bền vững và mười phương châm của Liên Hiệp Quốc Global Compact 2000.
  IKEA công nhận những nguyên tắc cơ bản về Nhân quyền, được quy định tại bản “Tuyên ngôn Nhân quyền Toàn Cầu” (Liên Hiệp Quốc năm 1948) và tôn trọng triệt để những qui định của Liên Hiệp Quốc về tẩy chay và cấm vận thương mại.
  Những yêu cầu bước đầu, IWAY bắt buộc:
  1. Ngăn ngừa lao động trẻ em
  IKEA không chấp nhận lao động trẻ em. Tất cả các hành động ngăn chặn Lao động trẻ em sẽ được thực hiện vì lợi ích tốt nhất cho trẻ em.
  Nhà cung cấp của IKEA không được sử dụng Lao động trẻ em và phải có những biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng không có lao động trẻ em tại những nơi sản xuất của họ cũng như của các nhà thầu phụ.
  Nhà cung cấp của IKEA phải tuân thủ Công Ước Quốc Tế Về Quyền Trẻ Em (1989), và tuân theo tất cả các quy định, luật được áp dụng tại nước sở tại và luật pháp quốc tế, các luật và điều khoản áp dụng tại đất nước mà họ tiến h́ành hoạt động hay sản xuất.
  Nhà cung cấp của IKEA phải có những văn bản pháp lý chứng minh được ngày tháng năm sinh của toàn bộ công nhân viên của mình. Nhà cung cấp của IKEA phải duy trì danh sách toàn bộ công nhân viên của mình.
  Toàn bộ các nhà cung cấp của IKEA được yêu cầu luôn phải thông báo cho IKEA về toàn bộ các cơ sở sản xuất hay hoạt động bao gồm cả các nhà thầu phụ nơi tiến hành sản xuất hay hoạt động cho IKEA.
  Giải thích:
  • Lao động trẻ em được định nghĩa lao động được thực hiện bởi trẻ em, mà ảnh hưởng đến quyền phát triển khỏe mạnh và hủy hoại quyền được học tập của trẻ em.
  • Theo Công Ước 138 của ILO về độ tuổi tối thiểu (1973), một trẻ em được định nghĩa như bất kỳ người nào nhỏ hơn 15 tuổi, ngoại trừ tuổi lao động thấp nhất được đề ra bởi luật địa phương cao hơn để lao động hay tốt nghiệp, trong trường hợp này tuổi cao hơn sẽ được áp dụng. Nếu tuổi lao động tối thiểu của luật được đề ra là 14 như là ngoại lệ cho những nước đang phát triển, tuổi thấp hơn sẽ được áp dụng.
  2. Lao động cưỡng bức & ép buộc
  Nhà cung cấp của IKEA không được sử dụng lao động cưỡng bức, tù nhân, ép buộc, lao động không tình nguyện.
  Giải thích:
  • Lao động cưỡng bức được hiểu là tất cả các lao động hoặc dịch vụ mà một người bị cưỡng bức để làm dưới hình thức trừng phạt hoặc tịch thu các vật tùy thân như: CMND, hộ chiếu…,và cho công việc mà một người làm trên cơ sở không tự nguyện.
  • Lao động cưỡng bức không chỉ là cưỡng bức về con người mà còn là cưỡng bức về tài chính như mượn/vay nợ.
  • Nhà cung cấp của IKEA không được:
  + Sử dụng lao động tù nhân.
  + Sử dụng lao động quân đội như là một phần nghĩa vụ của họ.
  + Yêu cầu đặt cọc.
  + Giữ lương, CMND, hộ chiếu, hay những vật tùy thân.
  + Chậm trả lương cho công nhân hơn một tháng theo thường lệ.
  • Nhà cung cấp của IKEA phải cho phép nhân viên tự do rời khỏi nhà máy khi tan ca.
  • Nếu hợp đồng làm việc hết hạn, nhà cung cấp của IKEA không được trừ lương khi công nhân nghỉ việc.
  • Với những công nhân cho mượn hay thời vụ có ký kết hợp đồng lao động với công ty, thì không được bắt họ phải tiếp tục làm việc khi đã hết thời hạn hợp đồng và họ không muốn làm tiếp. Nhà cung cấp phải trả tất cả các chi phí/hoa hồng cho các trung tâm tuyển dụng khi nhận lao động từ các nơi này.
  • Nhà cung cấp của IKEA cho công nhân vay tiền không được vượt quá ba tháng lương.
  3. Ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
  Nhà cung cấp của IKEA phải ngăn chặn những ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
  Giải thích:
  • Ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được hiểu là ô nhiễm xảy ra trên diện rộng từ cơ sở và ảnh hưởng của nó rất khó hay rất tốn kém để phục hồi.
  Ví dụ:
  • Nước thải thẳng từ sản xuất không qua xử lý. Ví dụ: Xử lý bề mặt, thuộc da, nhuộm và in v.v…
  • Khí thải từ lò hơi công nghiệp hay lò nung không đạt tiêu chuẩn cho phép hay không có những qui định chính thức về khí thải.
  4. Mất an toàn nghiêm trọng
  Nhà cung cấp của IKEA phải bảo vệ công nhân khỏi những việc mất an toàn nghiêm trọng.
  Giải thích:
  • Mất an toàn nghiêm trọng được hiểu là mất an toàn xảy ra lập tức ảnh hưởng đến cuộc sống của người công nhân hay gây thương tật vĩnh viễn.
  Ví dụ:
  • Thiếu phương tiện PCCC, phương tiện PCCC không hiệu quả hay không hoạt động.
  • Chỉ có một lối thoát hiểm cho nơi làm việc rộng trên 250m2 hay tại những khu vực dễ cháy nổ.
  • Ký túc xá ở gần những nơi dễ cháy nổ hay là nơi lưu trữ/ sử dụng những chất độc.
  • Ký túc xá có từ hai tầng gác trở lên nhưng chỉ có một lối thoát hiểm (không bao gồm những trường hợp được luật pháp chấp nhận).
  • Thiếu các bộ phận an toàn cho các qui trình sản xuất nguy hiểm như: Cưa, ép, xử lý bề mặt kim loại và các hệ thống băng truyền v.v…
  5. Bảng lương và bảng chấm công
  Nhà cung cấp của IKEA phải có một hệ thống chấm công và trả lương minh bạch và đáng tin cậy.
  Giải thích:
  • Có thể dễ dàng từng bước tính được lương và thời gian làm việc của công nhân.
  • Bảng lương và bảng chấm công phải bao gồm toàn bộ công nhân và phản ánh thực tế sản xuất.
  6. Bảo hiểm tai nạn cho công nhân
  Nhà cung cấp của IKEA phải có bảo hiểm tai nạn bao gồm tón bộ chi phí điều trị y tế cho tai nạn cho toàn bộ công nhân.
  Giải thích:
  • Tối thiểu, bảo hiểm phải bao gồm toàn bộ chi phí điều trị cho tai nạn lao động. Nếu luật pháp hay có những thỏa thuận yêu cầu cao hơn (VD Thỏa ước lao động tập thể), thì những yêu cầu này được áp dụng.

  Ngày đăng: 28-09-2023 239 lượt xem

Gửi bình luận của bạn

Captcha